505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Adwokat Piotr Majewski

adwokat Piotr MajewskiAdwokat Piotr Majewski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Pracę magisterską "Nieprzetargowe tryby udzielania zamówień publicznych" obronił w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego. Następnie pod patronatem mec. Piotra Pszczółkowskiego i mec. Tomasza Cytarzyńskiego ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki.

Od 2012 r. związany z dużymi kancelariami prawniczymi działającymi w sektorze podmiotów z branży medycznej. Równolegle zdobywał doświadczenie współpracując z mniejszymi kancelariami świadczącymi pomoc klientom indywidualnym i podmiotem gospodarczym z zakresu prawa karnego, cywilnego (w tym rodzinnego i spadkowego), gospodarczego, administracyjnego i pracy.

Od 2018 r. prowadzi kancelarię adwokacką świadczącą pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, podmiotom gospodarczym, urzędom, zakładom opieki zdrowotnej, fundacjom i stowarzyszeniom. Profil działalności kancelarii jest ogólny, jednak w szczególności adwokat Piotr Majewski specjalizuje się w postępowaniach karnych - zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oraz w prawie cywilnym - dochodzeniu wierzytelności,  dochodzeniu odszkodowań, w tym odszkodowań za błędy medyczne.

W codziennej pracy cechuje go zaangażowanie i konsekwencja w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszego rezultatu dla klienta. Skrupulatność i wnikliwość jakimi charakteryzuje się mecenas Piotr Majewski pozwalają skutecznie prowadzić najtrudniejsze sprawy.

Prywatnie interesuje się turystyką górską i piłką nożną. Autor bloga prawniczego www.prawnet.blogspot.com.