505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Radca prawny Jarosław Baraniak

 

Radca prawny Jarosław Baraniak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi. W 2013 roku zdobył dyplom studiów uzupełniających na Uniwersytecie Łódzkim, z zakresu prawnej obsługi przedsiębiorców. W 2019 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i w tym samym roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Obecnie wpisany na listę radców prawnych w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2011 roku, wykonując pracę w kancelariach prawnych zajmując się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców. Od kilku lat pracuje jako in-house lawyer w największych łódzkich spółkach korporacyjnych, m.in. w jednym z największych polskich banków, co pozwala mu dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez nich biznesowe podejście do rozwiązywania problemów. Prowadzi również samodzielnie kancelarię adwokacką świadczącą pomoc prawną klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym.

Główne obszary praktyki zawodowej radcy prawnego Jarosława Baraniaka to spory z bankami, w tym spory w zakresie tzw. kredytów frankowych. Jako specjalista od spraw frankowych reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji. Oprócz spraw związanych z kredytami frankowymi, posiada również kilkuletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy w szczególności: brał udział przy kontrolach PIP, ZUS i innych, w związku z czym ma wiedzę jak postępować, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów i ryzyka z tym związane. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Bierze również czynny udział w sprawach dotyczących Ubezpieczeń społecznych i ZUS.