505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Czym jest upadłość konsumencka

Niemal codziennie do Kancelarii w Łodzi zgłaszają się osoby, które borykają się ze sporym zadłużeniem. Szukają pomocy u adwokata, który doradzi im, jaki sposób na oddłużenie będzie najkorzystniejszy. Zdarzają się jednak sytuacje, w których pomoc adwokata w wynegocjowaniu u wierzycieli korzystnego rozłożenia zadłużenia na raty, okazuje się niewystarczająca, ponieważ dłużnik całkowicie utracił zdolność do regulowania swoich zobowiązań. W takich ,,ekstremalnych” sytuacjach, jedyną opcją, jaka pozostaje dłużnikowi, może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie, które może doprowadzić do częściowego a nawet całkowitego umorzenia długów. Rozpoczęcie całej procedury rozpoczyna złożenie wniosku na specjalnym formularzu. Ogłoszenie tego rodzaju upadłości, możliwe jest wyłącznie w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli jesteś osobą, która prowadziła działalność gospodarczą i zastanawiasz się, czy możesz ogłosić upadłość konsumencką, przeczytaj wpis o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę. Tak jak wcześniej zostało wspomniane, o upadłość konsumencką mogą starać się osoby, które stały się niewypłacalne. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli opóźnienie w regulowaniu jego długów pieniężnych przekracza trzy miesiące i jest to stan o charakterze trwałym.

Nowelizacja prawa upadłościowego

Przed wejściem w życie nowelizacji prawa upadłościowego z 2020 roku, na ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogły liczyć jedynie osoby, które w stanie niewypłacalności znalazły się nie ze swojej winy – czyli na skutek nadzwyczajnych, nieprzewidzianych przez dłużnika okoliczności, które sąd bardzo dokładnie badał. Przykładem takiej sytuacji, może być nagła śmierć małżonka, z którym dłużnik zaciągnął kredyt hipoteczny i ,,w pojedynkę” nie jest w stanie spłacać wysokich rat. Po nowelizacji, o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą się również starać osoby, które z własnej winy doprowadziły się do stanu niewypłacalności, tj. wpadły w spiralę zadłużenia, zaciągając jedną pożyczkę na spłatę kolejnej i tak dalej. W przypadku dłużników, którzy z własnej winy wpadli w spiralę zadłużenia, sąd już w trakcie postępowania po ogłoszeniu upadłości, ustali plan spłaty wierzycieli na okres od 3 do nawet 7 lat. Nie zmienia to faktu, że nawet po tych długich latach, dłużnik ma w końcu szansę na umorzenie chociaż części zadłużenia i rozpoczęcia nowego życia bez długów.

W przypadku uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości, osoba ogłaszająca upadłość musi liczyć się z tym, że składniki jej majątku wejdą do masy upadłościowej, która sukcesywnie będzie spieniężana przez syndyka. Jeżeli zatem dłużnik posiada nieruchomości, samochody, czy też inne wartościowe rzeczy, musi liczyć się z tym, że syndyk je sprzeda na poczet spłaty zadłużenia.

Zatem, podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi być bardzo dokładnie przemyślane i przeanalizowane. Osoba starająca się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi być świadoma skutków, jakie za sobą niesie, m. in. wyprzedanie majątku przez syndyka. Nie zmienia to faktu, że upadłość konsumencka może w końcu przynieść upragnione oddłużenie i nowy start, już bez ciągłych wezwań do zapłaty, czy pism od komorników.

Przed podjęciem tej jakże ważnej, życiowej decyzji, warto zasięgnąć porady adwokata, który przeanalizuje konkretną sytuację, pod kątem zasadności ubiegania się o upadłość konsumencką. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z Kancelarią w Łodzi.

Słowa kluczowe: