505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Ochrona dóbr osobistych

Adwokat Piotr Majewski oraz adwokat Sebastian Głogowski z kancelarii adwokackiej w Łodzi specjalizują się w postępowaniach z zakresu  ochrony dóbr osobistych. Reprezentujemy zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorców. Jako jedna  z nielicznych kancelarii prawnych w Polsce zajmujemy się reprezentowaniem osób będących pokrzywdzonymi przez tzw. hejt w Internecie. Kancelaria adwokacka w Łodzi prowadzi sprawy dotyczące kierowania  gróźb bądź obrażania przez anonimowe osoby za pośrednictwem Internetu.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Wskazany katalog dóbr osobistych jest otwarty, co oznacza, że również inne dobra osobiste pozostają pod ochroną prawną.  Przykładowo można wskazać tutaj na prawo do kultu po osobie zmarłej czy prawo bycia zapomnianym w Internecie. W przypadku gdy są wątpliwości, czy konkretne zachowanie narusza dobra osobiste warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w tematyce ochrony dóbr osobistych.

Czego można się domagać w przypadku naruszenia dobra osobistego?

Jak stanowi kodeks cywilny, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Dodatkowo można  domagać się  odszkodowania oraz  zadośćuczynienia.

Więcej o hejcie w internecie można przeczytać w artykułach:

Hejt w internecie - opis zjawiska

Hejt w Internecie - odszkodowanie i zadośćuczynienie

Hejt w Internecie - ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy

Hejt w Internecie - odpowiedzialność karna

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią adwokacką w Łodzi

Hejt w Internecie (cz.I)

Obecnie Internet, jako środek masowego przekazu, używany jest przez miliony ludzi na całym świecie. Służy on nie tylko do wyszukiwania wszelkiego rodzaju informacji, ale przede wszystkim pozwala na komunikowanie się ludzi z różnych zakątków świata i wymianę poglądów w zaledwie kilka sekund. Wszystko ma jednak swoje wady i zalety. Pomimo szeregu dobrodziejstw, jakie płyną z możliwości korzystania z Internetu, niesie on również za sobą cały szereg problemów. 

Hejt w Internecie (cz.II) - odszkodowanie i zadośćuczynienie

Użytkownicy Internetu, często dość naiwnie myśląc, że w sieci są anonimowi, wypisują obraźliwe komentarze pod adresem różnych osób, nie zdając sobie sprawy, że mogą być za takie działania pociągnięci do odpowiedzialności – zarówno karnej, jak i cywilnej. Do naszej Kancelarii adwokackiej  w Łodzi zgłasza się wielu klientów, którzy zaniepokojeni faktem zamieszczenia przez kogoś obelżywego komentarza pod swoim adresem, chcą dochodzić ochrony swoich praw i zadośćuczynienia za doznaną z tego powodu krzywdę, w czym skutecznie im pomagamy.

Hejt w Internecie (cz. III) - ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy

Zjawisko hejtu w Internecie znacznie się nasiliło w ostatnim czasie. Należy zwrócić uwagę, iż bezpodstawnie obrażane są nie tylko celebryci i „zwykłe” osoby, ale również osoby prowadzące własne firmy. Obecnie  przedsiębiorcy przykładają bardzo dużą wagę do promowania swojej działalności w Internecie, dlatego hejt wobec często przekłada się na konkretne straty finansowe. Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi specjalizuje się m.in. w sprawach dotyczących naruszeń dóbr osobistych w Internecie.

Hejt w Internecie (cz. IV) – odpowiedzialność karna

Kontynuujemy serię wpisów na naszym blogu dotyczącą hejtu w Internecie i dzisiaj odpowiemy na pytanie, w jaki sposób bronić się przed zachowaniami hejterskimi i dochodzić swoich praw na gruncie prawa karnego. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ze wcześniejszymi wpisami odnośnie tej tematyki (https://gm-adwokaci.pl/hejt-w-internecie, https://gm-adwokaci.pl/hejt-internetowy, https://gm-adwokaci.pl/hejt--internetowy-odszkodowanie-zadoscuczynienie), aby móc przyjrzeć się problemowi hejtu w Internecie z nieco szerszej perspektywy.

Bezprawne rozpowszechnianie wizerunku - prawa i konsekwencje