505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdu – „alkoblokada”

Kontynuując cykl wpisów dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów, dzisiaj chcielibyśmy skupić się na art. 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego, który stwarza możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów. W poprzednich wpisach poruszaliśmy kwestię prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zakazu prowadzenia pojazdów. Doświadczony adwokat w sprawach karnych pomaga klientom również po uprawomocnieniu się wyroku.  Orzeczenie kary czy środka karnego nie oznacza, że musi on być wykonywany przez cały okres na jaki został orzeczony. Przykładem może być  tzw. alokoblokada pozwala zatem na kierowanie pojazdem, mimo, iż orzeczono zakaz prowadzenia  pojazdów.

Zakaz prowadzenia pojazdów jest bardzo uciążliwy dla kierowców, szczególnie tych zawodowych oraz nieść za sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji.  Od 1 lipca 2015 roku istnieje jednak możliwość wcześniejszego powrotu za kierownicę, a w przypadku wykroczeń nawet odstąpienia od zakazu.

ZMIANA WYKONYWANIA ZAKAZU PROWADZENIA POJAZDÓW

Art. 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego stwarza możliwość modyfikacji treści czy też formy orzeczonego przez sąd środka karnego.

Zgodnie z treścią tego artykułu, sąd wobec skazanego, po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru środka karnego – należy przypomnieć, że zakaz prowadzenia pojazdów może być orzeczony od roku do 15 lat, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – po upływie co najmniej 10 lat – może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

W praktyce oznacza to, że taka osoba może prowadzić pojazdy wyposażone w blokadę alkoholową, jeżeli jej postawa, właściwości, warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez nią nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

ZMIANA ZAKAZU WYKONYWANIA PROWADZENIA POJAZDÓW – JAK TO ZROBIĆ

Osoba, wobec której został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, może złożyć do sądu, który orzekł zastosowanie tego środka karnego, wniosek o zastosowanie art. 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego – czyli zmianę zakazu prowadzenia pojazdów.  Wniosek może złożyć adwokat lub radcy prawny albo sam skazany.

Podstawową przesłanką do złożenia takiego wniosku jest upływ czasu:

Sąd bierze również pod uwagę pozytywną prognozę kryminologiczną, czyli postawę, właściwości, warunki osobiste takiej osoby, a przede wszystkim jej zachowanie w okresie wykonywania środka karnego, oceniając, czy nie stwarza ona dalszego zagrożenia bezpieczeństwa w komunikacji.

Warto zauważyć, że taki wniosek powinien być umotywowany odpowiednią dokumentacją, która potwierdzi postawę kierowcy, ale również wskaże, że zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów jest niezbędna, np. w wyniku charakteru wykonywanej pracy.

Jeżeli wszystkie przesłanki zostaną spełnione, sąd może orzec o zmianie wykonywania orzeczonego środka karnego w postaci jego złagodzenia. Co oznacza, że zakaz prowadzenia pojazdów będzie dotyczył tylko tych pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

 

BLOKADA ALKOHOLOWA

Blokada alkoholowa - urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;1

Urządzenie to, inaczej zwane alkoblokadą, swoim wyglądem przypomina pilota z ustnikiem, który sprawdza poziom alkoholu w wydychanym powietrzu przed uruchomieniem samochodu.

Blokada w pojeździe jest montowana przez producenta, a koszty montażu ponosi osoba
z zakazem prowadzenia pojazdów.

Ceny alkoblokady zaczynają się od ok. 2 tysięcy złotych, aczkolwiek można też takie urządzenie wydzierżawić.

Warto również wspomnieć, że art. 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego nie zmienia czasu, na jaki środek karny został orzeczony, zmienia tylko sposób jego wykonania.

Decyzja sądu o zmianie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów ma jednak charakter fakultatywny, co oznacza, że nawet jeśli zostaną pozytywnie spełnione przesłanki wymienione w artykule 182a k.k.w, sąd może nie orzec o zmianie sposobu wykonywania środka karnego.

Jeżeli w związku z tematem alkoblokady macie Państwo jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią w Łodzi.

Anna Wasiak

Autorka jest studentką prawa na Uniwersytecie Łódzkimi. Praktykantka w kancelarii adwokata Sebastiana Głogowskiego oraz adwokata Piotra Majewskiego w Łodzi.

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat Łódź, dobry obrońca Łódź, adwokat w Łodzi, porady prawne Łódź, prawo karne, obrona w sprawach karnych, skuteczny adwokat, adwokat od spraw karnych Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Pabianice, jazda pod wpływem alkoholu, alkoblokada