505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Adwokat Łódź.

Adwokat zajmujący się sprawami karnymi bardzo często spotyka się ze sprawami dotyczącymi prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości. Do naszej kancelarii w Łodzi często zgłaszają się klienci szukający pomocy w związku z zarzutem kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Na czym zatem polega to przestępstwo od strony kodeksy karnego?  Zgodnie z art. 178a Kodeksu Karnego osoba, która prowadząc pojazd mechaniczny znajduję się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czym jest stan nietrzeźwości?

Na wstępie warto wyjaśnić czym jest sam stan nietrzeźwości. Art. 115 § 16 KK stanowi, że stan ten zachodzi, gdy:

1)      Zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

2)      Zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

Stan nietrzeźwości należy odróżnić od stanu „wskazującego na spożycie alkoholu”, w którym prowadzenie pojazdu mechanicznego stanowi jedynie wykroczenie. Stan taki zachodzi, gdy:

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu jest zagrożone karą aresztu, grzywny i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu najwyższego przez pojęcie „pojazd mechaniczny” rozumiemy: „każdy pojazd drogowy czy szynowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower.” [1] Pojazdem mechaniczny nie będzie zatem rower zaopatrzony w silnik pomocniczy o pojemności nieprzekraczającej 50 cm3 pod warunkiem, że zachowane zostaną wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy.

Adwokat spotyka się w swojej praktyce z mylnym rozumieniem pojęcia prowadzenia pojazdu mechanicznego. Należy je rozumieć jako powzięcie czynności związanych bezpośrednio z wprawieniem w ruch danego pojazdu. Warto zwrócić uwagę na sytuacje, w której pojazd mechaniczny holowany jest za pomocą liny holowniczej. Wprawdzie dany pojazd nie porusza się za pomocą własnego silnika, jednak osoba kierująca pojazdem wykonuje czynności związane z jego prowadzeniem. Dlatego też, osoba będąca w stanie nietrzeźwości kierująca holowanym pojazdem również popełni przestępstwo.

Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego może być popełnione w każdym miejscu, w którym odbywa się ruch pojazdów. Nie istnieje wymóg, aby była to droga publiczna.

Za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie odpowie pasażer. Jednak osoba, która udostępniła osobie nietrzeźwej pojazd może ponieść odpowiedzialność karną za pomocnictwo.

Co grozi za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?

Za to przestępstwo sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do 10 lat.

Jeśli nietrzeźwy kierowca spowodował wypadek, w którym są zabici lub ranni, sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Sąd orzeka również świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji społecznej zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych.

Jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub za przestępstwo sprowadzenia katastrofy lub niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a także za wypadek w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego podlega każe pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Taką samą karą zagrożone jest przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w sytuacji gdy został naruszony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Szerzej o zakazie prowadzenia pojazdów można przeczytać na  https://gm-adwokaci.pl/zakaz-prowadzenia-pojazdow-adwokat-Lodz

W przypadku otrzymania zarzutu prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości zawsze warto skorzystać z pomocy obrońcy w osobie adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w prawie karnym.[1] Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1975 r. (V KZP 2/74, OSNKW z 1975 r.)

 

Joanna Jerzmanowska

Autorka jest studentką prawa na Uniwersytecie Łódzkimi. Praktykantka w kancelarii adwokata Sebastiana Głogowskiego oraz adwokata Piotra Majewskiego w Łodzi.

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat Łódź, dobry obrońca Łódź, adwokat w Łodzi, porady prawne Łódź, prawo karne, obrona w sprawach karnych, skuteczny adwokat, adwokat od spraw karnych Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Pabianice, jazda pod wpływem alkoholu ,