505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Zwrot prowizji - spłata kredytu przed terminem

Czy można spłacić kredyt we frankach przed terminem?

Zaciąganie kredytów konsumenckich w bankach lub innych instytucjach finansowych jest zjawiskiem powszechnie znanym i praktykowanym. Naturalnym jest, że aktualna sytuacja finansowa nie zawsze pozwala w pełni realizować zamierzone cele, stąd zachodzi potrzeba udania się do banku po dodatkowy zastrzyk gotówki. Podczas spłaty kredytu często zdarza się, że konsumenci są w stanie spłacić kredyt w całości przed określonym w umowie terminem. Jako adwokaci dostrzegamy problem, polegający na nieświadomości konsumentów, co do przysługujących im uprawnień, które pozwalają w przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu na uzyskanie obniżenia całkowitego kosztu kredytu. Dzisiejszy wpis kancelarii adwokackiej ma na celu rozwiać Państwa wątpliwości w tej kwestii.

Co na ten temat mówi ustawa?

Na początek warto zaznaczyć, iż na podstawie art. 48. ustawy o kredycie konsumenckim, kredytobiorca ma prawo spłacić kredyt w całości przed terminem określonym w umowie. Oznacza to, że jeżeli konsument ma tylko możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, to bez wahania może to uczynić, nawet jeżeli nie poinformował o tym wcześniej kredytodawcy.

Meritum dzisiejszego wpisu stanowi ukazanie art. 49 jako źródła żądania konsumenta w myśl treści którego, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

W praktyce pojawiło się wiele wątpliwości, co do interpretacji tego przepisu, czego częstym skutkiem są nadużycia ze strony banków, które nie biorą pod uwagę wszystkich możliwych kosztów kredytu, na czym konsumenci tracą.  

Głos w tej sprawie zabrał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w orzeczeniu z dnia 11 września 2019 roku o sygnaturze C-383/18 wskazał, iż ,,prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta”.

Powyższe w gruncie rzeczy oznacza, że wcześniejsza spłata kredytu uprawnia konsumenta do odzyskania od banku części zapłaconej prowizji. Banki jednakże działają opieszale i nie zawsze chcą dobrowolnie dokonywać zwrotu części prowizji, bądź dokonują takich zwrotów jednakże w zaniżonych kwotach. Częstokroć koniecznym jest pozwanie banku i skierowanie sprawy na drogę sądową. W związku z powyższym, przed podjęciem kroków mających na celu odzyskanie od banku części poniesionych kosztów, warto każdorazowo skontaktować się profesjonalnymi podmiotami, adwokatami lub radcami prawnymi, specjalizującymi się w dochodzeniu roszeń od banków. Pozwoli to uzyskać informacje czy należy się jakiś zwrot pieniędzy od banku i w jakiej kwocie taki zwrot powinien nastąpić.

W razie problemów związanych z tym tematem zachęcamy do telefonicznego bądź mailowego kontaktu z naszą Kancelarią adwokacką w Łodzi, w celu udzielenia Państwu profesjonalnej pomocy.

Adwokat Jarosław Baraniak

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, prawnik Łódź, radca prawny Łódź, pozywam bank, prowizja wcześniejsza spłata, adwokat od franków, kancelaria frankowa łódź