505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Kompleksowa obsługa prawna przedsięiorców, działalności gospodarczej

Co obejmuje obsługa prawna przedsiębiorstw

Obsługa prawna przedsiębiorstwa obejmuje kwestie związane z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorców. Sporządzanie/negocjowanie umów, wypełniania obowiązków rejestracyjnych, kwestie związane z zatrudnianiem pracowników to jedynie przykłady gdzie przedsiębiorcy potrzebna jest pomoc adwokata lub radcy prawnego. W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorca ma zagwarantowaną pomoc ze strony doświadczonych adwokatów którzy zajmują się kwestiami prawnymi, dbając w ten sposób o interesy przedsiębiorcy.

Istotnym jest, by adwokat zajmujący się sprawami przedsiębiorstwa dobrze znał jego działalność, by móc udzielić prawidłowych i skutecznych porad prawnych. Do zadań kancelarii zatrudnionej do obsługi prawnej przedsiębiorstwa, oprócz tych, które są oczywiste, czyli udzielanie porad prawnych, opiniowanie kwestii tego wymagających, czy też sporządzanie umów, należy sporządzanie wezwań do zapłaty (przydatna jest wiedza na temat postępowania egzekucyjnego i wszystkich jego kolejnych etapach), czy też prowadzenie negocjacji z dłużnikiem w sprawie spłaty zaległych należności (przy czym warto posiadać umiejętności mediacyjne i komunikacyjne). Adwokat posiadający doświadczenie w reprezentowaniu  klientów przed sądem  może skutecznie doprowadzić sprawę sądową do korzystnego dla przedsiębiorcy rozstrzygnięcia. Przedsiębiorca prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą musi liczyć się z tym, ze wiele czynności dokonywanych w związku z przedsiębiorstwem ma charakter formalny, zatem w tym obszarze pomoc prawnika także może okazać się niezwykle przydatna. Takimi czynnościami są na przykład: proces rejestracji spółek, likwidacja działalności, czy też wszelkiego rodzaju przekształcenia.