505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Kim jest adwokat?

Przechodząc ulicami dużych miast, takich jak Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków czy innych, jak również tych dużo mniejszych, jak Zgierz, Pabianice czy Lipno można co raz częściej zaobserwować szyldy „adwokat”. W ostatnich czasach w popularnych sieciach telewizyjnych oraz serwisach streamingowych pojawiło się wiele filmów i seriali, zarówno anglojęzycznych, jak i rodzimej produkcji, w których postronny widz może śledzić losy przedstawicieli zawodów prawniczych. Szklane wieżowce w centrach największych miast na świecie, drogie samochody, wielomilionowe sprawy oraz show na sądowych deskach to tylko niektóre sceny, jakie przewijają się przed oczami widza.

Nasuwa się jednak pytanie,  na ile albo czy w ogóle obraz wykreowany przez reżyserów jest bliski rzeczywistości, w jakiej na co dzień pracują adwokaci, sędziowie czy inni przedstawiciele zawodów prawniczych? Kim jest adwokat i ilu adwokatów jest w Polsce?

Adwokat – słowo pierwotnie pochodzenia łacińskiego adovatus, advocare – wzywać na pomoc – to osoba świadcząca usługi prawne w postaci udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych oraz reprezentowania klienta przed sądem.

JAK ZOSTAĆ ADWOKATEM?

By móc wykonywać wymarzony przez wielu licealistów przede wszystkim z klas humanistycznych zawód adwokata, należy ukończyć 5-letnie studia prawnicze na uczelni wyższej, a następnie zdać egzamin wstępny na aplikację adwokacką. Aplikacja adwokacka trwa trzy lata i przygotowuje do wszechstronnego i właściwego wykonywania zawodu adwokata. Po sześciu miesiącach trwania aplikacji, aplikant może zastępować adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi i samorządowymi za wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.  Aplikację zamyka tzw. „egzamin końcowy”, którego pozytywny wynik umożliwia wpis na listę adwokatów i uprawnia do wykonywania zawodu adwokata, którego wizualnym wyznacznikiem jest zielony kolor żabotu.

CZYM ZAJMUJE SIĘ ADWOKAT?

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami.

Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich w maju 2015 roku było ok. 14 tysięcy czynnych zawodowo adwokatów oraz ok. 8 tysięcy aplikantów. Najwięcej adwokatów wykonywało swój zawód w Warszawie – ok. 4 tysięcy, następie w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu.

Według danych z 2017 roku w Łodzi aktywnych zawodowo jest ok. tysiąca adwokatów. Dla porównania, w Zgierzu jest ok. 30 adwokatów, a w miejscowości Lipno – 10. 

 

Anna Wasiak

Autorka jest studentką prawa na Uniwersytecie Łódzkimi. Praktykantka w kancelarii adwokata Sebastiana Głogowskiego oraz adwokata Piotra Majewskiego w Łodzi.

Słowa kluczowe: adwokat Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Pabianice, adwokat Lipno, adwokat Brzeziny, adwokat Ozorków, adwokat Łask, adwokat Piotrków Trybunalski, adwokat Sieradz, adwokat Aleksandrów Łódzki, adwokat Tomaszów Mazowiecki