505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo medyczne

Prawo medyczne jest zespołem norm z dziedzin prawa cywilnego, karnego, administracyjnego oraz wszelkich procedur, które regulują prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego oraz innych podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia. Nie istnieje jedno źródło prawa medycznego; w Polsce wiedzę na ten temat czerpać można z ustaw, do których należą między innymi:

Najczęściej pojawiającym się problemem prawnym angażującym dziedzinę prawa medycznego są odszkodowania za błędy medyczne i błędy lekarskie. Błędem medycznym nazywa się naruszenie norm i standardów obowiązujących lekarza podczas udzielania świadczeń medycznych, który naraża pacjenta przebywającego w placówce medycznej na uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia. Takie naruszenia mogą przybrać postać działania bądź zaniechania. Błąd medyczny nie musi być popełniony umyślnie, a jego konsekwencje dotyczą całej placówki opieki zdrowotnej, a nie konkretnego lekarz bądź innego jej pracownika. Błąd lekarski natomiast dotyczy zaniedbań w pracy lekarza, naruszenia zasad ostrożności podczas wykonywania zabiegu, niepoprawnym przeprowadzeniu badań lub zabiegów, a także postawienia błędnej diagnozy, co skutkuje zastosowaniem nieprawidłowego sposobu leczenia i często poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjenta.

W razie zaistnienia którejś z wymienionych okoliczności, pacjent może domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Na powszechne zagadnienia prawa medycznego składają się nie tylko kwestie powstające ze strony pacjenta, ale również reprezentowanie lekarzy w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych oraz przed komisjami
ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, doradztwo prawne dla placówek medycznych oraz ich prawna obsługa oraz weryfikacja dokumentów i umów mających związek z tą dziedziną prawa.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w zakresie spraw dotyczących prawa medycznego.

Słowa kluczowe: Odszkodowanie za błąd lekarzy, adwokat Łódź, prawo medyczne adwokat Łódź, odszkodowania medyczne łódź