505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie jest działem prawa administracyjnego, który reguluje sprawy związane z hodowlą i ochroną zwierzyny łownej oraz jej racjonalne i legalne wprowadzanie do obrotu gospodarczego. Przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie dokładnie określają kwestie wchodzące w skład tej gałęzi prawa.

Zatrzymanie pozwolenia na broń myśliwską

Jedną z głównych specjalizacji naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi jest prawo łowieckie. Klienci często zgłaszają się do nas z problemem cofnięcia pozwolenia na broń. W ramach świadczonych usług adwokat z naszej Kancelarii może Państwa reprezentować celem zweryfikowania czy organ administracji publicznej dokonuje poprawnego cofnięcia  pozwolenia na broń myśliwską czego skutkiem jest jej odebranie.

Słowa kluczowe: