505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo medyczne

Odszkodowanie za błąd medyczny - błąd diagnostyczny

W poprzednim artykule na blogu kancelarii adwokackiej przybliżyliśmy Państwu pojęcie błędu diagnostycznego, będącego jednym z typów błędu medycznego. Przyjrzeliśmy się kategoriom błędu diagnostycznego jak również przedstawiliśmy jego przykłady, także te, które pojawiły się jako stany faktyczne w orzecznictwie. Tym razem dowiecie się Państwo jakiej rekompensaty można domagać się w przypadku wystąpienia takiego błędu diagnostycznego. Wśród klientów którzy zgłaszają się do naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi ze sprawami o odszkodowanie za błąd medyczny dużą grupę stanowią sprawy o odszkodowanie za błąd diagnostyczny.

Błąd medyczny - błąd diagnostyczny

Adwokat specjalizujący się prawie medycznym na co dzień spotyka się z pojęciem „błąd diagnostyczny”. Do naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi często zgłaszają się będący ofiarami błędu diagnostycznego. Czym zatem jest błąd diagnostyczny? Zabiegi medyczne czy operacje przytrafiają się wielu osobom. Każde z nich niesie ze sobą także pewne ryzyko. Rozwój medycyny pociąga za sobą rozszerzający się katalog sytuacji dotyczących spowodowania uszczerbku na zdrowiu wskutek błędu medycznego. Najpowszechniejszym z błędów medycznych jest błąd diagnostyczny.

Odszkodowanie medyczne - za błąd medyczny - pozostawienie złamanego narzędzia w zębie

Wśród spraw o odszkodowanie z tytułu błędu medycznego jakie prowadzimy w naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi dużą grupę stanowią sprawy związane z błędami przy leczeniu dentystycznym. Dzisiejszy artykuł dotyczy zatem odszkodowania i zadośćuczynienia z błąd medyczny w przypadku pozostawienia narzędzia dentystycznego w zębie. Z taką właśnie sprawą zgłosiła się do nas pacjentka, która poszukiwała adwokata lub radcy prawnego z Łodzi specjalizującego się w sprawach medycznych.

Błąd w sztuce medycznej - odszkodowanie

Obecnie prawo medyczne jest jedną z prężniej rozwijających się gałęzi prawa. Adwokat, radca prawny czy generalnie – prawnik specjalizujący się w  prawie medycznym jest często poszukiwany, zarówno Łódź, Zgierz, Pabianice, Wrocław czy Warszawa. Jako adwokaci którzy w kancelarii adwokackiej w Łodzi często  spotykają się ze sprawami z zakresu prawa medycznego, czy węziej – błędu w sztuce, wiemy, że mimo stałej poprawy poziomu służby zdrowia błędy medyczne zawsze się zdarzają i niestety często łączą się z najpoważniejszymi konsekwencjami. Żadne odszkodowanie czy zadośćuczynienie pieniężne nigdy nie wyrówna doznanego cierpienia, ale  może stanowić chociaż częściową rekompensatę . Dzisiejszy wpis dotyczy błędu w sztuce medycznej, o  odszkodowaniu za błąd medyczny możecie Państwo przeczytać w innych artykułach na stronie bądź uzyskać informację osobiście kontaktując się  z Kancelarią.

Prawo medyczne

Prawo medyczne to obszerna gałąź prawa łącząca normy prawa cywilnego, administracyjnego, karnego i innnych przepisów reguluących prawa i obowiązki związane z  zawodami medycznymi. Kwestie związane z odszkodowaniami za błędy lekarskie oraz odpowiedzialności karnej lekarzy należą do jednych z częstszych problemów jakimi na co dzień zajmują się adwokaci.

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jest uregulowane zarówno w ustawie, jak i w Kodeksie Postępowania Cywilnego, do którego postanowień odsyła owa ustawa.

Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Artykuł 67e ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustanawia wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Są to organy, które umożliwiają dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne w szpitalu. Komisje orzekają o wystąpieniu takiego zdarzenia co umożliwia uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w czasie dużo krótszym niż w przypadku sprawy sądowej. Siedziba każdej z wojewódzkich komisji jest zlokalizowana w mieście, w którym znajduje się siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego, a więc w stolicach poszczególnych województw (w przypadku województwa lubuskiego jest to Gorzów Wielkopolski, a w województwie kujawsko-pomorskim – Bydgoszcz). Wojewódzkie komisje, zgodnie z treścią przytoczonego artykułu, nie są organami władzy publicznej.

Adwokaci wspierają ratowników medycznych

Do naszej Kancelarii zgłosili się ratownicy medyczni z Łodzi, którzy poszukiwali adwokatów specjalizujących się w prawie medycznym.

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne

Jak i za co można uzyskać od placówki medycznej odszkodowanie za zakażenie szpitalne? Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.

Słowa kluczowe: