505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo pracy dla pracowników

Nakaz pracy - odwołanie WZÓR

Kilka dni temu opublikowaliśmy artykuł dotczący skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii. W związku z licznymi pytaniami, publikujemy przykładowy wzór odwołania od decyzji o nakazie pracy przy zwlaczaniu epidemii.

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

Zwolnienia grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę

Słowa kluczowe: