505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo spadkowe

Dziedziczenie testamentowe

Polski ustawodawca jako zasadę przyjął dziedziczenie testamentowe. Testament jest jednostronną czynnością prawną mortis causa, na mocy której testator może rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci (art. 941 KC). Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Testator w drodze testamentu może swobodnie dokonywać rozrządzeń na wypadek śmierci; zasada ta wynika z konstytucyjnego prawa do dziedziczenia. Niemniej jednak, swoboda testowania może zostać ograniczona.

Słowa kluczowe: