505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo gospodarcze i obsługa przedsiębiorców

Prawo gospodarcze jest dziedziną prawa, które swoim zakresem obejmuje zarówno prawo gospodarcze prywatne jak i prawo gospodarcze publiczne. Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki między podmiotami prawa prywatnego, czyli uczestnikami obrotu gospodarczego. Natomiast prawo gospodarcze publiczne to całokształt norm i zasad prawnych regulujących proces oddziaływania państwa na gospodarkę za pośrednictwem organów w tym celów utworzonych. Rolą adwokata specjalizującego się w prawie gospodarczym jest zapewnienie kompleksowej pomocy prawnej związanej z szeroko pojętym prowadzeniem działalności gospodarczej. Będzie to zatem kwestia sporządzania i opiniowania różnego rodzaju umów między przedsiębiorcami, reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach przed sądem, występowanie do odpowiednich organów w celu uzyskania koncesji i pozwoleń w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, reprezentowanie spraw przedsiębiorców w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z praktyki Kancelarii wynika, że bardzo częstym problemem, z jakim zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, jest kwestia windykacji należności od drugiej strony zobowiązania, która nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Innymi słowy – co zrobić, jeżeli druga strona umowy nie płaci? Doświadczony adwokat odpowie – na pewno nie należy kierować sprawy od razu do sądu. Istnieją inne możliwości, które pozwalają wyegzekwować od dłużnika należną kwotę.

Przede wszystkim, najpierw należy dążyć do załatwienia sprawy polubownie. Jest to sposób zdecydowanie szybszy i mniej kosztowny niż kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Rola adwokata sprowadza się tutaj do profesjonalnego przygotowania ugodowych warunków przeprowadzenia windykacji należności, które będą korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika – jest to bardzo ważna kwestia w szczególności, jeżeli przedsiębiorcy pozostają w stałych stosunkach handlowych.

Nie wszystkie sprawy jednak da się przeprowadzić w sposób polubowny. Jeżeli zawarcie ugody nie jest możliwe, wtedy sprawę należy skierować do sądu. Może się okazać, że dłużnik będzie podejmował wszelkie działania, prowadzące do wydłużenia procesu oraz będzie celowo wyzbywał się swojego majątku, aby wierzyciel nie miał z czego zaspokoić swoich wierzytelności. Profesjonalny pełnomocnik reprezentujący przedsiębiorcę przewiduje możliwość wystąpienia tego typu sytuacji i podejmuje natychmiastowe kroki mające na celu skuteczną ochronę wierzyciela, co finalnie ma doprowadzić do wydania przez sąd nakazu zapłaty. Natomiast na ostatnim już etapie, egzekucyjnym, wierzyciel oczekuje stanowczych działań i szybkiego załatwienia sprawy – tego właśnie może oczekiwać od zespołu prawników Kancelarii.

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Kompleksowa obsługa działalności gospodarczej

Windykacja należności