505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Blog Adwokacki

Zapraszamy do zapoznania się z naszym blogiem. Jeżeli chcesz go współtworzyć, zapraszamy do kontaktu.

Błąd w sztuce medycznej - odszkodowanie

Błąd w sztuce medycznej - odszkodowanie

Obecnie prawo medyczne jest jedną z prężniej rozwijających się gałęzi prawa. Adwokat, radca prawny czy generalnie – prawnik specjalizujący się w  prawie medycznym jest często poszukiwany, zarówno Łódź, Zgierz, Pabianice, Wrocław czy Warszawa. Jako adwokaci którzy w kancelarii adwokackiej w Łodzi często  spotykają się ze sprawami z zakresu prawa medycznego, czy węziej – błędu w sztuce, wiemy, że mimo stałej poprawy poziomu służby zdrowia błędy medyczne zawsze się zdarzają i niestety często łączą się z najpoważniejszymi konsekwencjami. Żadne odszkodowanie czy zadośćuczynienie pieniężne nigdy nie wyrówna doznanego cierpienia, ale  może stanowić chociaż częściową rekompensatę . Dzisiejszy wpis dotyczy błędu w sztuce medycznej, o  odszkodowaniu za błąd medyczny możecie Państwo przeczytać w innych artykułach na stronie bądź uzyskać informację osobiście kontaktując się  z Kancelarią.

Przedawnienie roszczeń bankowych.

Przedawnienie roszczeń bankowych.

Dla osób, które zawarły umowy kredytowe we frankach czas przyspieszył. Czy ich roszczenia nie uległy już przedawnieniu? Czy „frankowicze” mogą dochodzić roszczeń wobec banków w przypadku umowy zawartej ponad 10 lat temu?

Unieważnienie, przewalutowanie kredytu we frankach - wyrok TSUE

Unieważnienie, przewalutowanie kredytu we frankach - wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł w ostatni czwartek, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie w unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Tak niejasne stwierdzenie od kilku dni pojawia się w mediach. O co właściwie chodzi? Co to oznacza dla „frankowiczów”? W jaki sposób klient może zaoszczędzić przy spłacanym kredycie? Wyjaśniamy:

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada, że czynności prawnych nie trzeba dokonywać osobiście lecz można to uczynić poprzez pełnomocnika. Kim jest pełnomocnik, czy pełnomocnikiem musi być adwokat lub radca prawny oraz  kim jest „rzekomy” pełnomocnik?

Kim jest adwokat?

Kim jest adwokat?

Przechodząc ulicami dużych miast, takich jak Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków czy innych, jak również tych dużo mniejszych, jak Zgierz, Pabianice czy Lipno można co raz częściej zaobserwować szyldy „adwokat”. W ostatnich czasach w popularnych sieciach telewizyjnych oraz serwisach streamingowych pojawiło się wiele filmów i seriali, zarówno anglojęzycznych, jak i rodzimej produkcji, w których postronny widz może śledzić losy przedstawicieli zawodów prawniczych. Szklane wieżowce w centrach największych miast na świecie, drogie samochody, wielomilionowe sprawy oraz show na sądowych deskach to tylko niektóre sceny, jakie przewijają się przed oczami widza.

Nakaz zapłaty a oddłużanie

Nakaz zapłaty a oddłużanie

Z szeroko rozumianym „pojęciem oddłużanie” nieodłącznie  związane jest zapobieganie dalszemu zadłużaniu a także weryfikacja zgłaszanych roszczeń, tak aby do zapłaty pozostawały jedynie te bezsporne. Dlatego też, otrzymując skierowany przeciwko sobie nakaz zapłaty z którym się nie zgadzamy należy natychmiast  wnieść  do sądu sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty, w czym skutecznie może pomóc adwokat lub radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym, w tym w sprawach związanych z oddłużaniem.

Zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdu – „alkoblokada”

Zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdu – „alkoblokada”

Kontynuując cykl wpisów dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów, dzisiaj chcielibyśmy skupić się na art. 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego, który stwarza możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów. W poprzednich wpisach poruszaliśmy kwestię prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zakazu prowadzenia pojazdów. Doświadczony adwokat w sprawach karnych pomaga klientom również po uprawomocnieniu się wyroku.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Adwokat Łódź.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Adwokat Łódź.

Adwokat zajmujący się sprawami karnymi bardzo często spotyka się ze sprawami dotyczącymi prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości. Do naszej kancelarii w Łodzi często zgłaszają się klienci szukający pomocy w związku z zarzutem kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Na czym zatem polega to przestępstwo od strony kodeksy karnego? 

Zakaz prowadzenia pojazdów adwokat Łódź

Zakaz prowadzenia pojazdów adwokat Łódź

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów? Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny, terminowy - orzekany od roku do 15 lat wobec sprawców przestępstw oraz wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd, orzekając o zakazie prowadzenia pojazdów, orzeka rodzaj pojazdu, któremu podlega zakaz, a także czas, na jaki zostaje orzeczony.

Formy czynności prawnych

Formy czynności prawnych

Dla adwokata lub radcy prawnego pojęcie czynności prawnej jest elementem prawniczego abecadła. Wśród osób bez prawniczego wykształcenia nie jest ono jednak wcale oczywiste. W polskim prawie cywilnym przyjmuję się, że jeżeli ustawa albo wola stron nie stanowi inaczej, czynność prawna może być wykonanna w formie dowolnej, np. w formie ustnej lub pisemnej. W codziennym obrocie zdecydowania większośc umów zostaje zawartych w sposób dorozumiany, bez zachowania żadnej szczególnej formy. Przykładem taki umów są np. umowy sprzedaży, jaki kilkukrotnie w ciągu dnia zawiera każdy z nas, kupując np. bułkę w sklepie czy paliwo na stacji benzynowej.

Oddłużanie

Oddłużanie

Oddłużanie to dosyć nowe pojęcie w obrocie gospodarczym, ale warto przyjrzeć się mu nieco bliżej, zwłaszcza, że obecnie działa wiele firm oferujących łatwo dostępne kredyty, których spłacanie nie jest tak łatwe, jak przedstawiają to pożyczkodawcy. Jaka jest rola adwokata w procesie oddłużania?  

Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe

Polski ustawodawca jako zasadę przyjął dziedziczenie testamentowe. Testament jest jednostronną czynnością prawną mortis causa, na mocy której testator może rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci (art. 941 KC). Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Testator w drodze testamentu może swobodnie dokonywać rozrządzeń na wypadek śmierci; zasada ta wynika z konstytucyjnego prawa do dziedziczenia. Niemniej jednak, swoboda testowania może zostać ograniczona.

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie jest działem prawa administracyjnego, który reguluje sprawy związane z hodowlą i ochroną zwierzyny łownej oraz jej racjonalne i legalne wprowadzanie do obrotu gospodarczego. Przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie dokładnie określają kwestie wchodzące w skład tej gałęzi prawa.

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Prawo medyczne to obszerna gałąź prawa łącząca normy prawa cywilnego, administracyjnego, karnego i innnych przepisów reguluących prawa i obowiązki związane z  zawodami medycznymi. Kwestie związane z odszkodowaniami za błędy lekarskie oraz odpowiedzialności karnej lekarzy należą do jednych z częstszych problemów jakimi na co dzień zajmują się adwokaci.