505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo łowieckie

Prawo Łowieckie jest uregulowane ustawą z dnia  13 października 1995 r. –  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50 i 650) z późniejszymi zmianami. Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19951470713 Obejmuje kwestie związane z ochroną zwierząt łownych i gospodarowaniem ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Kancelaria świadczy usługi na rzecz m. in. kół łowieckich jak i indywidualnych myśliwych w szczególności związane z:
  • reprezentacją w sporach odszkodowawczych za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych jak i powstałe podczas wykonywania polowania,
  • reprezentacją i obroną w sprawach związanych z przestępstwami i wykroczeniami łowieckimi,
  • reprezentacją myśliwych w przypadku zniesławienia, a także w przypadkach zakłócania wykonywania polowania,
  • ochroną dóbr osobistych, a także dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • uchylaniem uchwał kół łowieckich i organów PZŁ, 
  • przygotowywaniem wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich,
  • przygotowaniem wszelkich wniosków dla kandydatów chcących wstąpić w szeregi PZŁ, 
  • dodatkowo Kancelaria może zapewnić: stałą i kompleksową obsługę prawną dla kół łowieckich, pomoc prawną związaną z poprawnością prowadzenia Walnych Zgromadzeń, audyt i kodyfikację uchwał obowiązujących w kołach łowieckich pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem. 

 

Zachęcamy do zapozniania się z artykułami dotyczącymi prawa łowieckiego:

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie jest działem prawa administracyjnego, który reguluje sprawy związane z hodowlą i ochroną zwierzyny łownej oraz jej racjonalne i legalne wprowadzanie do obrotu gospodarczego. Przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie dokładnie określają kwestie wchodzące w skład tej gałęzi prawa.

Zatrzymanie pozwolenia na broń myśliwską

Jedną z głównych specjalizacji naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi jest prawo łowieckie. Klienci często zgłaszają się do nas z problemem cofnięcia pozwolenia na broń. W ramach świadczonych usług adwokat z naszej Kancelarii może Państwa reprezentować celem zweryfikowania czy organ administracji publicznej dokonuje poprawnego cofnięcia  pozwolenia na broń myśliwską czego skutkiem jest jej odebranie.