505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo karne

Obrona w postępowaniu karnym

Reprezentowanie pokrzywdzonych

Reprezentowanie oskarżyciela prywatnego

Reprezentowanie stron w postępowaniu wykonawczym

Obrona w postępowaniu wykroczeniowym