505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Hejt w Internecie (cz. III) - ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy

Zjawisko hejtu w Internecie znacznie się nasiliło w ostatnim czasie. Należy zwrócić uwagę, iż bezpodstawnie obrażane są nie tylko celebryci i „zwykłe” osoby, ale również osoby prowadzące własne firmy. Obecnie  przedsiębiorcy przykładają bardzo dużą wagę do promowania swojej działalności w Internecie, dlatego hejt wobec często przekłada się na konkretne straty finansowe. Nasza Kancelaria Adwokacka w Łodzi specjalizuje się m.in. w sprawach dotyczących naruszeń dóbr osobistych w Internecie. Zgłosił się do nas ostatnio przedsiębiorca który szukał adwokata z Łodzi specjalizującego się sprawach odszkodowań za hejt w Internecie, gdyż na wizytówce jego firmy w wyszukiwarce Google inna osoba zaczęła zamieszczać nieprawdzie komentarze.

Strony z profilami przedsiębiorstw, umożliwiają klientom dzielenie się opiniami na temat udzielanych usług dzięki czemu przedsiębiorcy mogą budować swoją renomę. Niestety, nie wszyscy potrafią zachować kulturę w Internecie i przedsiębiorcy bardzo często stają się ofiarami hejtu i bezpodstawnie wydanych negatywnych opinii. Jeżeli pod adresem przedsiębiorstwa wypisywane są obraźliwe, nieprawdziwe komentarze i negatywne opinie, które ukazują zarówno przedsiębiorcę jak i prowadzoną przez niego działalność w złym świetle – mogło dojść do naruszenia dóbr osobistych. Jako adwokaci staramy się walczyć z takimi zachowaniami i pragniemy wskazywać przedsiębiorcom, w jaki sposób mogą dochodzić swoich roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.

Dobra osobiste przedsiębiorcy

Na podstawie art. 24 k. c., ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem,  może  żądać  zaniechania  tego  działania,  chyba  że  nie  jest  ono  bezprawne.  W  razie dokonanego naruszenia może on także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności  potrzebnych  do  usunięcia  jego  skutków,  w  szczególności  ażeby  złożyła  oświadczenie odpowiedniej  treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel  społeczny.  Przepis  art.  448  k. c.  stanowi,  iż  w  razie  naruszenia  dobra  osobistego sąd  może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego  za  doznaną  krzywdę  lub  na  jego  żądanie  zasądzić  odpowiednią  sumę  pieniężną  na wskazany  przez  niego  cel  społeczny,  niezależnie  od  innych  środków  potrzebnych  do  usunięcia skutków naruszenia. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada status osoby prawnej, na podstawie art. 43 k. c. można dochodzić roszczeń bezpośrednio w związku z naruszeniem dóbr osobistych osoby prawnej, ponieważ przepis ten stanowi, iż przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio w stosunku do osób prawnych.

Najczęściej naruszanym dobrem osobistym  przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością jest naruszenie dobrego imienia. Orzecznictwo wskazuje, że dobre imię łączone jest z opinią, jaką mają o przedsiębiorstwie inne osoby ze względu na zakres prowadzonej działalności ( wyrok SN z 11.01.2007 r., II CSK 392/06, LEX nr 276219). Wypowiedzi, które obiektywnie oceniając, bezpodstawnie przypisują przedsiębiorcy niewłaściwe zachowanie, naruszają jego dobre imię. Takie zachowania mogą spowodować utratę zaufania klientów, a co za tym idzie, straty finansowe całego przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja, nawet na pozornie ,,nieszkodliwe” komentarze czy pojedyncze negatywne opinie – jeżeli przedsiębiorca wie, że są one nieprawdziwe i bezpodstawne, osoba wystawiająca dany komentarz zrobiła to bezprawnie i można pociągnąć ją do odpowiedzialności. Jeżeli są wątpliwość czy dane zachowanie można kwalifikować jako naruszenie dobra osobiste zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika – adwokat czy radca prawny na pewno pomogą.

W wyniku takiego naruszenia, przedsiębiorca ma prawo domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przy określaniu  tej kwoty, należy wziąć pod uwagę nie tylko wszelkie okoliczności sprawy, ale także skutki naruszenia. Nieprawdziwe komentarze czy negatywne opinie mogą spowodować przede wszystkim utratę klientów danego przedsiębiorstwa i starty finansowe.  Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w przypadku naruszenia dobrego imienia w Internecie, krąg odbiorców negatywnych opinii czy komentarzy jest bardzo szeroki.

Po ustaleniu osoby która narusza dobra osobiste należy skierować do niej wezwanie o zaniechanie naruszeń, a także można dodatkowo skierować inne żądania o którym była mowa powyżej (np. odszkodowanie czy zadośćuczynienie). Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne pozostaje droga sądowa. Trudniejsza sytuacja jest wówczas, gdy nie znamy osoby sprawcy. Należy jednak pamiętać, iż w Internecie nikt nie jest anonimowy i istnieję metody pozwalające na identyfikację autorów komentarzy/opinii w Internecie, co następnie umożliwia pociągnięcie ich do odpowiedzialności.

Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika w dochodzeniu swoich roszczeń, który pomoże przedsiębiorcy w ujęciu wszystkich aspektów sprawy, aby kwota zadośćuczynienia nie została zaniżona. W celu uzyskania odpowiedzi adwokata na wszystkie nurtujące pytania powstałe po lekturze dzisiejszego wpisu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią adwokacką w Łodzi.

Eliza Trzewicarz, studentka prawa na  WPiA UŁ w Łodzi, praktykant w kancelarii adwokackiej  adwokata Sebastiana Głogowskiego oraz adwokata Piotra  Majewskiego w Łodzi.

Słowa kluczowe: hejt w internecie, odszkodowanie za hejt, zadośćuczynienie za hejt, adwokat hejt, adwokat łódź, adwokat naruszenie dóbr osobistych