505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Zakaz prowadzenia pojazdów adwokat Łódź

Adwokat zajmujący się sprawami karnymi często prowadzi sprawy związane z zakazem prowadzenia pojazdów. Bez znaczenia czy jest to Łódź, Warszawa, Kraków, Zgierz, Lipno czy Pabianice – sprawy związane z zakazem prowadzenia pojazdów są tak samo powszechne. Warto w takich sprawach udać się do prawnika, adwokat, który posiada doświadczenie w takich sprawach będzie zawsze skutecznie reprezentował interesy klienta.

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny, terminowy - orzekany od roku do 15 lat wobec sprawców przestępstw oraz wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Artykuł 42 kodeksu karnego statuuje prawne podstawy orzeczenia tego środka w wariancie fakultatywnym oraz obligatoryjnym.

 

Sąd, orzekając o zakazie prowadzenia pojazdów, orzeka rodzaj pojazdu, któremu podlega zakaz, a także czas, na jaki zostaje orzeczony. Zakaz prowadzenia pojazdów, poza wyjątkami określonymi w paragrafie 3 i 4  - orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 - prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego - lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami -  wyżej wspomnianego artykułu (tj. art. 42 KK), ma charakter terminowy i orzekany jest od roku do 15 lat.

Z zakazem prowadzenia pojazdów wiąże się również zwrot dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Warto również wspomnieć, że termin, na jaki orzeczono zakaz, nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo.

Sąd, orzekając zakaz prowadzenie pojazdów, może zastosować jeden z dwóch wariantów: fakultatywny bądź obligatoryjny

 

FAKULTATYWNY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW.

Zgodnie z treścią paragrafu 1 art. 42 Kodeksu Karnego: Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Warto podkreślić, że sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów, których prowadzenie nie wymaga uprawnień potwierdzonych dokumentem, czyli np. roweru, każdemu uczestnikowi ruchu drogowego, a więc nie tylko kierowcy samochodu, ale również w stosunku do pieszego, rowerzysty, motorowerzysty, a nawet dżokeja czy woźnicy. Adwokat broniący klienta powinien zatem zwrócić szczególną uwagę, czy rzeczywiście zachodzą przesłanki do stwierdzenia, że prowadzenie pojazdu przez klienta zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Podstawową przesłanką orzeczenia zakazu jest przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji – spowodowanie katastrofy, spowodowanie wypadku, prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Dodatkowym wskazaniem są okoliczności popełnionego przestępstwa,
z których wynika, że dalsze prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu
w komunikacji.

 

OBLIGATORYJNY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest również w wariancie obligatoryjnym - co oznacza, że w wypadku skazania za konkretne przestępstwa, sąd musi, a nie może, zasądzić ten środek karny.

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych  w razie skazania za wymienione w paragrafie 1a art. 42 przestępstwa:

Także podstawą do orzeczenie obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdu staje się prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub ucieczka z miejsca wypadku, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowy, morskim lub powietrznym, którego następstwem  jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów zostaje orzeczony również w przypadku ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechanicznych.

W wypadku skazania za przestępstwa określone w paragrafie 1a art. 42 orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów ma charakter dożywotni, podobnie jak w sytuacji ponownego skazania sprawcy za przestępstwa określone w paragrafie 3 art. 42, np. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, spowodowanie katastrofy, której następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Celem orzeczenia tego środka probacyjnego jest zabezpieczenie innych użytkowników ruchu drogowego przed tymi, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie w komunikacji. Zakaz prowadzenia pojazdów pełni także funkcję represyjną - poprzez oddziaływanie na zachowanie sprawcy w przyszłości, jak również prewencyjną - zapobieganie podobnym zachowaniom uczestników ruchu. Rola adwokata lub radcy prawnego jest zatem bardzo istotna w sprawach związanych z zakazem prowadzenia pojazdu, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika.

Anna Wasiak

Autorka jest studentką prawa na Uniwersytecie Łódzkimi. Praktykantka w kancelarii adwokata Sebastiana Głogowskiego oraz adwokata Piotra Majewskiego w Łodzi.

Słowa kluczowe: sprawy karne adwokat Łódź, dobry obrońca Łódź, adwokat w Łodzi, porady prawne Łódź, prawo karne, obrona w sprawach karnych, skuteczny adwokat, adwokat od spraw karnych Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Pabianice, zakaz prowadzenia pojazdów adwokat